Scheiden met kinderen

shutterstock_373977883Scheiden met kinderen

Een scheiding is vaak een heftig proces voor alle betrokkenen; zowel voor de volwassenen als ook voor de kinderen. Een fase waarin emoties alle kanten opgaan: verdriet, boosheid, angst, onzekerheid. Een rollercoaster van emoties, onvoorspelbaar en in een razend tempo.

Als partners maak je de keuze om uit elkaar te gaan. En dat kan; jullie kunnen ex-partners worden. De kinderen hebben die keuze echter niet, zij blijven kind van hun vader én van hun moeder. Ex-ouders bestaan niet.

Daarbij is deze periode ook een fase waarin financiële en praktische zekerheden ineens onzeker worden en alles opnieuw bekeken en geregeld moet worden. Een fase van veel veranderingen en het nemen van moeilijke beslissingen.

Deskundige hulp en begeleiding

In deze onstuimige periode moeten er veel beslissingen genomen worden en elke beslissing die genomen wordt, heeft invloed op de rest van jullie leven en op het leven van jullie kind. Het is dus essentieel dat je hier goed mee omgaat en je laat voorzien van de beste adviezen. Maar hoe weet je nu of je de juiste beslissingen neemt?

Eén team van specialisten

Wij kunnen jullie daarbij helpen.

Het team van “Scheiden van A tot kind” bestaat uit advocaten, mediators, psychosociaal therapeuten en gezinstherapeuten. Dagelijks ondersteunen wij, vanuit onze eigen praktijken, ouders en kinderen in tijden van scheiding.

Een unieke samenwerking. Je hoeft niet naar vier verschillende adressen en vier keer je verhaal te doen om antwoorden te krijgen op al je vragen. Bij ons hoef je je verhaal maar één keer te doen en je vragen maar één keer te stellen. Efficiënt en eenvoudig. Waarna wij aan de slag gaan.

“Je kan ex-partners worden, maar ex-ouders bestaan niet”

Waarbij kunnen wij jullie helpen bij het scheiden met kinderen?

  • Het belang en het welzijn van het kind centraal te stellen
  • Ex-partners worden maar toch samen ouders zijn en blijven
  • Professionele persoonlijke en juridische begeleiding
  • Voorkomen van (onnodig) procederen bij het scheiden met kinderen
  • Maatwerk; het gaat bij ons altijd om de mensen en daarmee dus altijd speciaal op jullie situatie afgestemd
  • Persoonlijke begeleiding van de kinderen op sociaal en psychologisch vlak, zodat de emotionele gevolgen voor de kinderen zo beperkt mogelijk blijven, waarbij we de ontwikkelingsfases van de kinderen in de context van de echtscheiding als leidraad houden en de kinderen daarin begeleiden
  • Ook de rouwverwerking van de beide partners zal door ons worden opgepakt. Een vaak onderschatte fase in een echtscheiding. Want buiten alle praktische zorgen, ontstaat er wel degelijk ook een bepaalde vorm van verlies en rouw waarbij wij jullie ook zullen helpen. Om daar goed mee om te leren gaan en de verwerking op de juiste manier door te lopen.

De lijnen binnen ons team zijn kort. We kunnen meteen schakelen, ook wanneer jullie zelf nog niet zien dat er hulp nodig is op welk vlak dan ook. Want dat is ons vak, daar zijn wij professionals voor.