Werkwijze

shutterstock_211350490Hoe gaan we te werk?

Luisteren. Dat is het eerste wat we gaan doen tijdens de intake. Echt luisteren naar jullie en bekijken welke hulp jullie, op welk vlak, nodig hebben. Want in de hele procedure rondom een echtscheiding met kinderen komen er heel wat zaken om de hoek kijken, die aandacht nodig hebben.

Van daaruit zullen we het stappenplan bepalen, in welke volgorde en in welk tijdsbestek de verschillende onderdelen aangepakt gaan worden. En uiteraard gaan we jullie inzicht geven in de kosten die daaraan verbonden zijn.

Waar kunnen we jullie bij begeleiden?

De begeleiding die we jullie bieden als hulpverleners bij een echtscheiding met kinderen kan bestaan uit:

   • Oudergesprekken
   • Kindgesprekken
   • Opstellen ouderschapsplan
   • Opstellen convenant
   • Leren zien en onderscheppen van problemen bij de kinderen
   • Duidelijke afspraken maken die door beide partners worden gedragen

 

“Samen stap voor stap naar een onbezorgde toekomst” 

Onderwerpen die aan bod komen?

      • Omgangsregelingen en de afspraken
      • Het belang van het kind: rouwverwerking, ontwikkelingsfasen van kinderen, loyaliteit, hechting
      • Wat als het huis verkocht dient te worden?
      • Wat als één van de partners zich niet aan de regels houdt?
      • Wat gebeurt er met de gezamenlijke onderneming / huis / eigendommen?
      • Hoe gaat het met het pensioen?
      • Wat als er nieuwe partners in beeld komen? Hoe gaat het dan financieel?
      • Wie moet wat nu betalen en wie in de toekomst?
      • Wat als de kinderen gaan studeren?

Een kleine opsomming van vragen waarbij we jullie gaan helpen en ook bij al die andere vragen die gedurende dit scheidingsproces naar voren zullen komen.