Freke Spijkers

Freke-2 Psychosociaal (gezins-)therapeut
Initiatiefnemer Scheiden van A tot Kind

“Vanuit mijn overtuiging dat ‘elke ouder het beste wil voor zijn kind(eren)’ heb ik het initiatief genomen tot het oprichten van Scheiden van A tot Kind.

Als partners kun je uit elkaar gaan, echter ex-ouders bestaan niet. Als ouders zijn wij verantwoordelijk voor het geluk van onze kinderen, ook na een scheiding. En ook na de scheiding wil je als ouder nog steeds het beste voor je kind(eren). Maar hoe weet je wat het beste is voor je kind?

Waarschijnlijk hebben jullie veel vragen, bijvoorbeeld: Welke omgangsregeling past bij je kind(eren)? In hoeverre betrekken we de kinderen bij de scheiding? Hoe gaan we om met nieuwe partners? Het kind zegt tegen moeder iets anders dan tegen vader, hoe kan dit? En hoe gaan we hiermee om?

In de periode rondom de scheiding gebeurt er zo veel: emotioneel, psychologisch en ook praktisch gezien. Er zijn heel wat veranderingen. Het belang van het kind goed helder houden, kan dan heel erg lastig zijn. Het getuigt van kracht en liefde om dan de juiste ondersteuning en hulp in te roepen om te voorkomen dat jouw kind(eren) ‘kind van de rekening’ wordt (worden).

Ik ben betrokken en daadkrachtig. Geen ‘geiten-wollen-sokken’ maar doorpakken naar de kern en daar werken aan oplossingen. Uiteraard ieder in zijn eigen tempo. Met oog voor alle partijen, echter net een beetje meer voor het (de) kind(eren). Kinderen horen tenslotte niet in een therapie stoel thuis: spelenderwijs met de kinderen aan de slag, aangepast aan leeftijd en ontwikkelingsfase, om daarna zo snel mogelijk met de ouders aan de slag te gaan om handvatten te geven over bijvoorbeeld de omgangsregeling.

 

“Wij zijn als ouders verantwoordelijk voor het geluk van onze kinderen”

 

Het is mijn missie om kinderen van gescheiden ouders te begeleiden naar hun eigen kracht. Een eigen kracht gebaseerd op een eigen basis die idealiter ondersteund wordt door een vader en een moeder. Kinderen hebben hun ouders nodig, ook als zij gescheiden zijn. Ex-ouders bestaan niet. Ouders begeleiden naar hun nieuwe ouderrol na de scheiding zodat een kind vrij kan bewegen tussen de ouders, is waar ik naar streef.”

Freke Spijkers is sinds 2009 werkzaam als psychosociaal (gezins-)therapeut.