Home

De beslissing om te gaan scheiden van elkaar is geen eenvoudige beslissing. Dat zien wij dagelijks in onze praktijken. Zeker wanneer er ook kinderen in het spel zijn. Omdat je je kind(eren) juist wilt behoeden voor alle mogelijk emotionele schade van die scheiding.

Jullie willen voorkomen dat jullie kind(eren) “het kind van de rekening” wordt.

Wat is dan de beste weg om te bewandelen?

Alle antwoorden op één adres

“Scheiden met het kind centraal”

Er komen in deze periode van scheiding heel veel vragen op je af. Op juridisch, fiscaal, emotioneel en psychologisch gebied. En je wilt het eigenlijk allemaal zo goed mogelijk regelen. Voor jezelf en voor je kind.

De schade op alle gebied voor je kinderen zo beperkt mogelijk houden.

Dan bieden wij, Scheiden van A tot Kind, de oplossing!

Een uniek aanbod van experts op die gebieden waar je niet dagelijks mee bezig bent, maar die nu wel van belang zijn. Dagelijks houden wij ons bezig met die voor jullie zo belangrijke vragen in deze periode. Op juridisch, fiscaal, emotioneel en psychologisch gebied. En altijd met die belangrijke opdracht, het kind centraal stellen. De pijn en het verdriet zo klein mogelijk houden!

Voor meer info, vragen of aanmelding mail naar info@scheidenvanatotkind.nl of bel 06 1007 6282